Player T16Wybierz animację z serwera

Wybierz animację z dysku

Wybierz plik .piwo7
Wybierz plik .mp3

Player odtwarza tylko animacje o rozdzielczości 12x10