Dla Sponsorów


Przedstawiamy Państwu Projekt P.I.W.O. Light Show

Projekt P.I.W.O. Light Show to nietuzinkowy pomysł studentów Koła Naukowego MOS działającego na Politechnice Wrocławskiej. Rozwinięcie skrótu P.I.W.O. to Potężny Indeksowany Wyświetlacz Oknowy, a cała zabawa polega na zamianie budynków w ogromne wyświetlacze, gdzie każde okno staje się kolorowym pikselem. Dynamicznie zmieniające się obrazy w połączeniu z muzyką tworzą niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju świetlne show.

null

Nasza szalona inicjatywa ma już ośmioletnią historię i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych studenckich projektów w Polsce. Wykonaliśmy dotychczas ponad 50 pokazów na różnych budynkach w całej Polsce, zarówno na akademikach podczas studenckich juwenaliów, jak i na mniej typowych budynkach – jak Bank Zachodni WBK we wrocławskim Rynku, Sky Tower we Wrocławiu, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, czy pałac Schafftgotschów w Jeleniej Górze.

null null

Każde nasze show gromadzi wielotysięczną publiczność i wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, a milionowe odsłony filmów na YouTube i tysiące fanów w serwisach społecznościowych to dzisiejszy dorobek naszego zaangażowania i wypracowanej przez sześć lat marki.

null

Cechuje nas zatem doświadczenie, ale nie rutyna! Projekt P.I.W.O. Light Show to zespół kreatywnych, młodych inżynierów z wielką pasją tworzenia. Chęć pogłębiania wiedzy i rozwoju umiejętności zawsze były motorem napędowym naszych działań, dlatego nasz projekt to nie tylko świetna zabawa podczas show, ale też miesiące inżynierskiej pracy nad rozwojem technologii. Wkład w rozwój młodych, zdolnych studentów to kolejny powód, dla którego warto nas wspierać.

null

Proponujemy Państwu wykorzystanie potencjału Projektu P.I.W.O. Light Show do promocji Państwa marki. Oferujemy możliwość wykonania i promocji pokazu, przygotowanego specjalnie do Państwa wymagań. Umożliwiamy promocję Państwa marki w postaci przygotowanej specjalnie dla Państwa dopełnionej dźwiękiem animacji na budynku, miejsce na plakatach i banerach informujących o wydarzeniu, informacje w materiałach prasowych, a także logo wyświetlane na oficjalnych filmach zamieszczonych w Internecie.  Serdeczne zapraszamy do współpracy, piwo@pwr.wroc.pl

Zostań naszym Partnerem!


We gladly introduce to You Project P.I.W.O. Light Show

Project P.I.W.O. Light Show is a one of its kind concept that came from members of the MOS Student Scientific Association, which works under the Wrocław University of Technology. The abbreviation can be roughly translated as Powerful Index Window Display (or if you prefer – Project BEER as in Big Electronic Entertainment Renderer ;)), and the whole idea is to turn buildings into huge screens, where each window serves as a colourful pixel. Dynamically changing images combined with music and sound effects create a unique light show.

null

Our crazy initiative is over eight years old and is one of the most recognizable student projects in Poland. We’ve performed over fifty shows up to date, on various buildings all over Poland. That includes dormitories during student carnivals as well as less conventional venues such as Bank Zachodni WBK in Wrocław’s old town’s square, Sky Tower (highest building in Wroclaw), Palace of Culture and Science (Warsaw) or the Schafftgotsch palace in Jelenia Góra. Right now, we are very interested in shows beyond polish borders.

null null

Each of our shows gathered thousands of people and enjoyed a great media interest. Millions of hits on youtube and thousands of fans on various social network sites are the effects of over six years of hard work and dedication that established Project P.I.W.O.’s good name.

null

Having said that, one of our main advantages is experience, but not routine, mind you! Our crew is full of creative young engineers who share the enthusiasm towards making something exceptional and unique. The willingness to learn and create has always pushed us forward, and that is why our project is not only the great fun during the show, but also the months of hard work over the improvement of the project’s technology. Helping young, promising students is another reason to support us.

null

We offer You the ability to use the potential of Project P.I.W.O. Light Show to promote Your companies. We can prepare and promote a light show, created especially to suit Your instructions and expectations. We offer the opportunity to promote Your brand in a special animation with sound that would be displayed on a building, a spot on the promotional posters and banners, acknowledgement in press release and Your logo being included in the official promotional videos posted on the internet. We hope to hear from You! Please contact us via e-mail: piwo@pwr.wroc.pl

We encourage You to consider cooperation and become our Partner!